Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Știfturi pentru borduri pentru grădină și ancore pentru fixare ȋn substart

Con­strucția spe­cială al fiecărui știft și al fiecărei ancore va fixa și ȋnțepe­nea per­ma­nent în sub­strat bor­durile, pân­za și orice sis­tem de iri­gare pe care îl aveți în grăd­ină. Știf­turile și ancorele noas­tre menține dura­bil­i­tatea până la 10 ani. Comandă știf­turi și ancore dura­bile, sta­bile, rezis­tente la îngheț și umezeală pen­tru fixare ȋn bor­duri RecBord.

Durabile, stabile, rezistente la îngheț și umezeală știfturi și ancore pentru fixare ȋn borduri RecBord

Știf­turile și ancorele noas­tre păstrează dura­bil­i­tatea pȃnă la 10 ani. Totul datorită pro­ce­su­lui de pro­ducție în care folosim un amestec de mate­ri­ale plas­tice pre­cum: PP, PEX, PE, LLDPE, HDPE, LDPE.

Datorită aces­tui amestec de plas­tic, am cre­at știf­turi și ancore de fixare rezis­tente la îngheț, umid­i­tate și supra­so­lic­itare în tim­pul funcționării.

Con­strucția spe­cială al fiecărui știft și al fiecărei ancore va fixa și ȋnțepe­nea per­ma­nent în sub­strat bor­durile, pân­za și orice sis­tem de iri­gare pe care îl aveți în grădină.s

Capul de fixare rezistent la crăpare

Rezistente la impact în timpul asamblarii

Capătul ascuțit cu cârlige

Vedeți procesul de producție

Vei cum arată pro­ducția ancorelor și șif­turi RecBord.

Eşti designer sau angrosist?

Te intere­sează să cumperi bor­duri sau ancore de fixare? Scrie sau sună-ne şi vă vom răspunde cu plăcere la ori­care între­bare.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00

Con­tact Acasă
meniu