Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

RecBord B‑PIN 24 ancoră

Se aplică la fixarea bor­durilor RecBord 45/58/78 la pământ. Ancoră fab­ri­cată în Polo­nia — real­iza­tă din plas­tic reci­clat 100%. Mate­ri­alul este rezis­tent la intem­perii timp de mulți ani.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Des­ti­nație pen­tru fixarea bor­durilor RecBord 45/58/78 pe sub­strat.

Speci­fi­cații tehnice

Lungimea ancor­ei: 24 cm
Lățimea ancor­ei: 2,6 cm
Greu­tate: 30g

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta