Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Instrucțiuniile de montare a bordurilor pentru grădină RecBord

Vezi cât de ușor este de a pune bor­duri în pământ. Nu ai nevoie de echipa­ment greu pen­tru acest lucru.

Vezi cât de ușor este de a pune borduri în pământ

Nu ai nevoie de echipa­ment greu pen­tru acest lucru.

1

Pregătește linia de sprijin pentru așezarea bordurilor

Marchează cu o sfoară linia de montare a bor­duri­ilor; pen­tru lini­ile drepte, întinde sfoara între cuie. Pen­tru mar­carea curbe­lor, un fur­tun de grăd­ină este core­spun­ză­tor.

2

Pregătește bordurile

Pen­tru a for­ma curbe — taie mar­gin­ile bor­du­lui cu foar­fe­cele de grăd­ină, așa cum este ilus­trat ȋn fig­ură. După ce toate secți­u­nile de mar­gine au fost tăi­ate, se pot for­ma atât curbe inte­rioare, cât și exte­rioare.

3

Conectează bordurile între ele

Bor­durile au încui­etori — conectează bor­durile punân­du-le una peste alta — lovește dis­poz­i­tivul de fixare cu un cio­can de cau­ci­uc.

4

Pregătește terenul pentru aranjarea bordurilor

Pregătește terenul în mod core­spun­ză­tor: taie solul de gazon și îndepărtează‑l până la înălțimea bor­du­lui.

5

Fixează bordurile cu ancore

Fix­ați bor­durile pe sub­strat cu aju­torul unor ancore (B‑PIN-uri). Puneți-le în găuri (în medie 3 bucăți pe metru). La colțuri și curbe, ancorele intro­duce în toate găurile (6 bucăți pe metru).

6

Umple bordurile

Umple bor­durile cu agre­gate dec­o­ra­tive, scoarță sau pământ.

Bordurile pentru grădină este o modalitate rapidă de a separa gazonul din grădină de potecă, gresie sau scoarță

Uti­lizează bor­duri ușoare și dura­bile pen­tru grăd­ină, cu o garanție de 10 ani. Nu vei săpa gropi pen­tru bor­duri, nu vei căra dale de beton. Pur și sim­plu vei așeza bor­durile și le vei mod­ela după for­ma dorită.

Vezi pro­duse­le noas­tre

Folosește bordurile pentru grădina RecBord ȋn grădina ta sau în grădina clienţilor tăi.

Începe coop­er­area cu pro­ducă­torul și comandă bor­duri pen­tru grăd­ină pen­tru o realizare con­cretă în can­titățile de care ai nevoie. Ai între­bări sau dorești să depuni o comandă? Scrie-ne.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00
Con­tact Acasă
meniu