Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Realizări de instalare a bordurilor de grădină RecBord

Cău­tați inspi­rație? Con­sul­tați gale­ria noas­tră foto pen­tru exem­ple de bor­duri RecBord în grăd­ină. Vedeți cum puteți folosi bor­durile pen­tru a spori fru­musețea gră­dinii dvs. și pen­tru a sep­a­ra aleile de gazon, flori sau copaci.

Folosește bordurile pentru grădina RecBord ȋn grădina ta sau în grădina clienţilor tăi.

Începe coop­er­area cu pro­ducă­torul și comandă bor­duri pen­tru grăd­ină pen­tru o realizare con­cretă în can­titățile de care ai nevoie. Ai între­bări sau dorești să depuni o comandă? Scrie-ne.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00
Con­tact Acasă
meniu