Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Grădina de pe domeniul Cracovia

Ancorele de fixare a bor­durilor de grăd­ină și a bor­durilor RecBord sunt fab­ri­cate din­tr-un amestec de mate­ri­ale plas­tice, ceea ce le face atât flex­i­bile, cât și rezis­tente.

“Pro­duse­le măr­ci RecBord sunt de cea mai înaltă cal­i­tate la un preț foarte com­pet­i­tiv. Dura­bile și disponi­bile ime­di­at în orice can­ti­tate. Vă reco­mand!”
Marcin Jackowski
Arhi­tect peis­ag­ist
”Pro­duse de înaltă cal­i­tate, preț bun, ser­vicii ama­bile și pro­fe­sion­ale! Atât eu, cât și clienții mei sun­tem foarte mulțu­miți.”
Marta Dębska
Gră­d­i­nară

Calitatea bună a bordurilor este confirmată de clienții noștri

meniu