Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

RecBord W‑PIN 16 ancoră

Se uti­lizează pen­tru fixarea furtunurilor/liniei de picu­rare la sol. Ancoră fab­ri­cată în Polo­nia — real­iza­tă din plas­tic reci­clat 100%. Mate­ri­alul este rezis­tent la intem­perii timp de mulți ani.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Fixarea furtunurilor/linilor de picu­rare la sol.

Speci­fi­cații tehnice

Lungimea ancor­ei: 16 cm
Greu­tatea ancor­ei: 17 g

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta