Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Cui metalic galvanizat

Cuiul gal­va­nizat este uti­lizat pen­tru a anco­ra bor­durile la sub­struc­tura dură — cu pavele sau blocuri de gran­it.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Anco­rarea bor­durilor pe o bază dură — cu pavele sau gran­it.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta