Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Grile de protecție a suprafețelor

Aces­tea pro­te­jează și sta­bi­lizează suprafețele uti­liz­abile în inte­ri­or și exte­ri­or. Estet­ice și ușor de asam­blat și de întrețin­ut. Fab­ri­cate din mate­r­i­al reci­clat, rezistă la pre­siune și la tem­per­a­turi extreme.

Grile de protecție a suprafețelor

Perfect în interior și în exterior

Aces­tea sunt un înlocuitor exce­lent pen­tru pava­je, dale și alte tipuri de suprafețe pavate. Iar în inte­ri­or sunt per­fecte pen­tru hale de pro­ducție, hale de asam­blare, gara­je sau alte tipuri de spații.

Rezistență la intemperii

Autoasamblare și dezasamblare ușoară

Fabricat din materiale reciclate

Vedeți procesul de producție

Vei cum arată pro­ducția ancorelor și șif­turi RecBord.

Eşti designer sau angrosist?

Sun­teți intere­sat să cumpărați cu ridi­ca­ta grătare de par­doseală, grătare de par­care sau aveți între­bări? Scrieți-ne sau sunați-ne și vom fi bucuroși să vă răspun­dem la ele.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00

Con­tact Acasă
meniu