Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Borduri pentru grădină ecologice, cu o garanție de 10 ani

Bor­durile pen­tru grăd­ină RecBord garan­tează o dura­bil­i­tate de 10 ani, deoarece pen­tru pro­ducția lor selec­tăm un amestec atent de mate­ri­ale plas­tice. Spre deose­bire de mar­gin­ile din beton, puteți sep­a­ra cu ușur­ință alee sau pote­ci din grăd­ină cu bor­duri flex­i­bile, sep­a­rând iar­ba de pietriș, scoarță sau pavaj.

Bordurile pentru grădină RecBord rezistente la îngheț și soare

Spre deose­bire de mar­gin­ile din beton cu bor­duri, poți sep­a­ra cu ușur­ință alee sau pote­ci fru­moase din grăd­ină, sep­a­rând iar­bă de pietriș, scoarță sau pavaj. 

Bor­durile pen­tru grăd­ină RecBord garan­tează o dura­bil­i­tate de 10 ani. În pro­ce­sul de pro­ducție, com­binăm mate­ri­ale plas­tice de urmă­toarele tipuri: PP, PEX, PE, LLDPE, HDPE, LDPE. Asta asig­ură dura­bil­i­tatea bor­durilor la îngheț, umid­i­tate și soare plin și chiar și la tem­per­a­turi extreme de la ‑50 ℃ la +50 ℃.

Folosește-ti borduri care nu se rup după două sezoane

așa că nu tre­buie sa ȋi inlocuiești.

Bordura din material flexibil de plastic

Poți să le ajustezi cu ușur­ință la for­ma pote­cilor, aleilor și gazonu­lui.

Comandă chiar și cantități mici de borduri

cumpără exact cât ai nevoie, fără a fi nevoie să depozitezi o can­ti­tate mare de măr­furi.

Vezi procesul de producție a bordurilor

Vezi cum arată pro­ducția de bor­duri pen­tru grăd­ină RecBord.

Eşti designer sau angrosist?

Eşti intere­sat să faci cumpără­turi angro de bor­duri RecBord sau ai între­bări? Scrie-ne sau sună-ne şi vom răspunde cu plăcere

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00

Con­tact Acasă
meniu