Магазин садових бордюрів - Sammler Recbord
Записатися на прийом
Завантажити каталог
Контакти
Мій рахунокКошик
Логотип Sammler Recboard

Політика конфіденційності Sammler


1. попередня інформація

Відповідно до профілю діяльності компанії та з метою забезпечення найвищих стандартів безпеки при обробці персональних даних, ТОВ “Саммлер” повідомляє, що дана Політика конфіденційності відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та нормам, що містяться в національному законодавстві. Інформація, викладена в Політиці, дозволить Вам детально ознайомитися з обробкою Ваших персональних даних при зверненні до ТОВ “Саммерлер” та за допомогою веб-сайту https://sammler.com.pl/.

2. глосарій термінів

Адміністратор

- Адміністратор персональних даних — суб’єкт, який приймає рішення про цілі та способи обробки персональних даних. Розпорядником персональних даних є Samm­ler Sp. z o.o. вул. Сербська 17/6, 61–696 Познань NIP: 7773224573.

Персональні дані

- будь-яка інформація про ідентифіковану або таку, що може бути ідентифікована, фізичну особу (“суб’єкт даних”); фізична особа, що може бути ідентифікована, — це та, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано.

ЄЕЗ

- Європейська економічна зона — зона вільної торгівлі та спільний ринок, що включає країни Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), за винятком Швейцарії. Це зона, в якій відбувається вільний рух персональних даних.

Одержувач даних

- означає фізичну або юридичну особу, неінкорпоровану організаційну одиницю (так звану “юридичну особу”), орган державної влади, фізичну особу або будь-яку іншу особу, якій розкриваються персональні дані, незалежно від того, чи є вона “третьою стороною” чи ні.

Треті країни

- країни, що не входять до ЄЕЗ.

Печиво

- це невеликі фрагменти інформації, які називаються файлами cook­ie, що надсилаються веб-сайтом, який ви відвідуєте, і зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, ноутбуці, смартфоні), який ви використовуєте для перегляду веб-сайтів.

Президент Офісу

- Голова Управління з питань захисту персональних даних, наглядового органу в розумінні RODO, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства про захист персональних даних у Польщі.

Профілювання

- означає будь-яку форму автоматизованої обробки персональних даних, яка передбачає використання персональних даних, що дає змогу оцінити персональні фактори, пов’язані з фізичною особою, зокрема, проаналізувати або спрогнозувати аспекти, пов’язані з діяльністю, економічним становищем, здоров’ям, особистими уподобаннями, інтересами, надійністю, поведінкою, місцезнаходженням або пересуванням цієї особи, за умови, що така дія створює правові наслідки для фізичної особи або суттєво впливає на неї у подібний спосіб.

Протокол SSL

- мережевий протокол, що використовується для безпечного з’єднання з Інтернетом, прийнятий як стандарт для шифрування на веб-сайтах.
SSL-сертифікат забезпечує конфіденційність передачі даних через Інтернет.

Обробка

- означає операцію або сукупність операцій, які здійснюються над персональними даними або наборами персональних даних, як автоматизовано, так і неавтоматизовано, такі як збирання, запис, систематизація, упорядкування, зберігання, адаптування або зміна, витяг, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження або надання іншим способом, узгодження або комбінування, обмеження, стирання або знищення.

Політика

- Політика конфіденційності Samm­ler Sp. z o.o.

РОДО

- Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС.

3 Інформація про Адміністратора

Адміністратором ваших персональних даних є Samm­ler Sp. z o.o. ul. Serb­s­ka 17/6 , 61–696 Poz­nań NIP: 7773224573. Контактні дані адміністратора можна знайти на веб-сайті:
https://sammler.com.pl/kontakt

Відповідальною особою за захист даних в Samm­ler Sp. z o.o. є регіональний директор, e‑mail: biuro@sammler.com.pl, тел. (+48) 61 44 78 127.

4 Правова основа для обробки

[table id=1 /]

5 Права суб’єктів даних

Кожен суб’єкт даних має низку прав відповідно до RODO.

Право вимагати доступ до ваших персональних даних.

Кожен має право отримати від контролера підтвердження того, чи обробляються персональні дані, які його стосуються, і якщо так, то має право на доступ до них та до певної інформації.

Ми надаємо першу копію персональних даних, які обробляються, особі на її запит. За будь-які наступні копії, запитувані суб’єктом даних, ми можемо стягувати обґрунтовану плату з урахуванням адміністративних витрат. Якщо ви запитуєте копію в електронному вигляді, і якщо не вказано інше, ми надамо інформацію в загальноприйнятій електронній формі.

Право на виправлення

Ви маєте право вимагати від нас негайного виправлення невірних персональних даних. Ви також маєте право вимагати доповнення неповних персональних даних, у тому числі шляхом надання додаткової заяви.

Право вимагати видалення

Ви маєте право вимагати від нас негайного видалення ваших даних, і ми зобов’язані видалити їх без невиправданої затримки, якщо застосовується одна з наступних обставин:

Ваші персональні дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
Ви відкликали згоду, на якій ґрунтувалася обробка, і немає інших правових підстав для подальшої обробки;
Ви подали заперечення проти обробки даних, і немає жодних переважних законних підстав для обробки;
Ваші персональні дані були оброблені незаконно;
Ваші персональні дані повинні бути видалені для того, щоб виконати юридичні зобов’язання відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, яким підпорядковується контролер;
Ваші персональні дані були зібрані у зв’язку з наданням послуг інформаційного суспільства.

Відповідно до RODO, ваші дані не можуть бути видалені, якщо обробка необхідна, незважаючи на ваш запит і виконання вищезазначених умов:

реалізовувати право на свободу вираження поглядів та інформації;
для виконання юридичного зобов’язання, що вимагає обробки відповідно до законодавства Союзу або законодавства держави-члена, якому підпорядковується контролер, або для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на контролера;
з міркувань суспільного інтересу у сфері охорони здоров’я;
для архівування в інтересах суспільства, для наукових чи історичних досліджень або для статистичних цілей, якщо право на видалення може унеможливити або серйозно ускладнити цілі такої обробки;
встановлювати, стверджувати або захищати претензії.

Право вимагати обмеження обробки даних

Ви маєте право вимагати від контролера обмежити обробку в наступних випадках:

ви оскаржуєте точність ваших персональних даних протягом періоду, що дозволяє контролеру перевірити точність даних;
обробка є незаконною, і ви заперечуєте проти видалення ваших персональних даних, вимагаючи натомість обмеження їх використання;
контролеру більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні вам для встановлення, ствердження або захисту ваших вимог;
Ви, висунути заперечення проти обробки — до моменту, коли буде визначено, чи переважають законні підстави з боку контролера над підставами заперечення суб’єкта даних.

Право на заперечення

Ви маєте право в будь-який час на підставах, що стосуються вашої конкретної ситуації, заперечити проти обробки, яка ґрунтується на законному інтересі контролера або обробка необхідна для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на контролера; включаючи профілювання на основі цих положень.

У разі подання заперечення ми більше не маємо права обробляти персональні дані, якщо ми не доведемо наявність вагомих законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, пред’явлення або захисту позовів.

Право на перенесення даних

Ви маєте право отримувати в структурованому, загальноприйнятому машинозчитуваному форматі ваші персональні дані, які ви нам надали, і ви маєте право надсилати такі персональні дані іншому контролеру без перешкод з нашого боку, якщо:

обробка здійснюється на підставі згоди або на підставі договору, та
обробка здійснюється автоматизованими засобами.

Можливість реалізації права на перенесення даних та надсилання контролером даних безпосередньо іншому контролеру буде реалізована настільки, наскільки це технічно можливо.

Відповідно до RODO, здійснення ваших прав не повинно негативно впливати на права і свободи інших людей.

Право на відкликання згоди

Якщо ваші дані обробляються на підставі згоди, ви маєте право відкликати таку згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, що здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.

Якщо ви відкликаєте свою згоду, ми маємо право продовжувати обробляти ваші дані, якщо це необхідно:

реалізовувати право на свободу вираження поглядів та інформації;
для виконання юридичного зобов’язання, що вимагає обробки відповідно до законодавства Союзу або законодавства держави-члена, якому підпорядковується контролер, або для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на контролера;
з міркувань суспільного інтересу у сфері охорони здоров’я;
для архівування в інтересах суспільства, для наукових чи історичних досліджень або для статистичних цілей, якщо право на видалення може унеможливити або серйозно ускладнити цілі такої обробки;
встановлювати, стверджувати або захищати претензії.

Право на позов

Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних. Як зазначає Голова Управління з питань захисту персональних даних, оскільки Голова Управління є органом, який контролює правильність застосування законодавства про захист даних контролером, скаржник повинен спочатку звернутися до контролера, щоб скористатися своїми правами.

Пряме посилання на веб-сайт Управління з питань захисту даних для подання скарги;

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

6. безпека користування сайтом

Повідомляємо, що Samm­ler Sp. z o.o. вживає адекватні технічні та організаційні заходи для забезпечення максимального рівня захисту осіб, які користуються веб-сайтом компанії та надають свої персональні дані через контактну форму, а також підписуються на розсилку новин.

Для того, щоб гарантувати найвищий рівень безпеки при користуванні сайтом, він захищений кодом SSL.

7 Печиво

Використовуючи веб-сайт sammler.com.co.uk, ви приймаєте файли cook­ie, які забезпечують роботу веб-сайту Samm­ler Sp. z o.o. Файли cook­ie, які ми використовуємо, є частиною рішення Google Ana­lyt­ics. Дані, зібрані зазначеним сервісом, обробляються в країні постачальника продукту, тобто в США, з дотриманням усіх вимог ЄС щодо обробки в третіх країнах. Для отримання більш детальної інформації про використовуване рішення, будь ласка, перейдіть за посиланням нижче:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Ми використовуємо файли cook­ie для наступних цілей:

підтримка та коректна робота сервісів веб-сайту

вести статистику відвідувачів сайту

Крім того, ми хотіли б повідомити вам, що ви можете самостійно налаштувати файли cook­ie в окремих браузерах. Файли cook­ie можна обмежити або повністю заблокувати. Нижче ви знайдете інструкції про те, як налаштувати файли cook­ie в кожному браузері.

Дослідження Інтернету

Microsoft Edge

Mozil­la Fire­fox

Хром

Опера

Сафарі

8 Прикінцеві положення

Використання сайту sammler.com.co.uk і надання ваших персональних даних у формах є повністю добровільним. У деяких випадках надання даних може бути необхідним для певної мети.

Samm­ler Sp. z o.o. залишає за собою право змінювати Політику в будь-який час у зв’язку з обсягом пропонованих послуг та з метою адаптації до зміненого законодавства. У будь-якому випадку, якщо це можливо, ми будемо намагатися інформувати вас про оновлення Політики до її впровадження.

Політика конфіденційності востаннє оновлена 20/05/2022.

меню