Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Kratka Parkingowa RecRoad

93.48  brutto ( 76.00  netto )

*Cena za 4 sztuki (1m²)

Cena za sztukę: 23.37 zł brutto

Krat­ka parkingowa RecRoad skutecznie sta­bi­lizu­je grunt. Świet­nie zastępu­je kostkę brukową, pły­ty chod­nikowe i inne typy naw­ierzch­ni utward­zonej.

 

Powierzch­nia kar­ty parkingowej RecRoad to w 87% naw­ierzch­nia bio­log­icznie czyn­na. Dzię­ki temu krat­ka doskonale wkom­ponowu­je się w każdy rodzaj zagospo­darowa­nia przestrzen­nego, opty­mal­izu­jąc zuży­cie kruszy­wa i pozosta­jąc w zgodzie z proeko­log­iczny­mi tren­da­mi.

Naw­ierzch­nia Bio­log­icznie Czyn­na

Naw­ierzch­nie bio­log­icznie czynne są stosowane w różnych kon­tek­stach, takich jak par­ki miejskie, ogrody pub­liczne, ale także na pry­wat­nych pos­es­jach. Ich pro­jek­towanie wyma­ga uwzględ­nienia lokalnych warunk­ów kli­maty­cznych, rodza­ju gle­by oraz pref­er­encji este­ty­cznych i funkcjon­al­nych użytkown­ików. Współcześnie naw­ierzch­nie bio­log­icznie czynne stanow­ią ele­ment zrównoważonego pro­jek­towa­nia przestrzeni pub­licznych i pry­wat­nych. Krat­ka parkingowo – trawnikowa RecRoad jest świet­ną alter­naty­wą dla kost­ki brukowej , płyt chod­nikowych i ażurowych .

 

Dlaczego warto:

 • W pełni wodoszczel­na, dzię­ki czemu skutecznie reduku­je gro­madzenia się wody, w czym zapo­b­ie­ga powodziom.
 • Chroni przed nad­mierną eksploat­acją grun­tu, a także znacznie ułatwia jego wyrówny­wanie.
 • Pow­sta­je z recyk­lin­gu z mate­ri­ałów nietoksy­cznych dla środowiska.
 • Niezwyk­le wytrzy­mała na nacisk i odpor­na na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych (wysok­ie i niskie tem­per­atu­ry, środ­ki chemiczne).
 • Łat­wa w mon­tażu i demon­tażu.
 • Este­ty­cz­na, dzię­ki czemu po pros­tu ład­nie się prezen­tu­je.

93.48  brutto ( 76.00  netto )

- +
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem większej ilości sztuk, skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się
Przeznaczenie

Miejsca użyteczności publicznej:

 • Drogi pożarowe
 • Miejsca postojowe
 • Place Magazynowe
 • Lądowiska dla helikopterów
 • Pobocza dróg
 • Wyjazdy z garażów , parkingi
 • Pobocza dróg
 • Place manewrowe

Rekreacja:

 • Parki i tereny rekreacyjne
 • Centra żeglarskie
 • Pola golfowe
 • Stadnina koni
 • Campingi

Przeznaczona dla ruchu:

 • Pieszego
 • Auta osobowe
 • Auta ciężarowe
 • Kampery
 • Wózki widłowe

Możliwe wypełnienie:

 • Trawa
 • Kamienie
 • Ziemia
 • Kruszywo
Specyfikacja techniczna

Wysokość ścianek: 0,5 cm

Grubość ścianek: 0,5 cm

Ilość oczek: 49 oczek

Waga: 2,5 kg

1 mkw: 4 sztuki / 10 kg

Materiał: PP PE w 100% z recyklingu

Kolor: Odcienie czarnego

Stabilność wymiarów: +/- 3%

Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 87% , tworzywo 13 %

Wytrzymałość obciążenia:

- z wypełnieniem 400 ton na mkw

- bez wypełnienia 200 ton na mkw

DARMOWY ZWROT do 14 dni

Wysyłka 24h

Produkty komplementarne

crossmenuarrow-right