Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Kotwa RecBord G‑PIN 20

od: 0,54 brutto ( 0,44 netto )

*Cena za sztukę

Plas­tikowe kotwy stanow­ią doskon­ałą alter­naty­wę dla trady­cyjnych sposobów mocow­a­nia agrowłókniny czy agrotkaniny do podłoża. Koł­ki te są szczegól­nie pomoc­ne pod­czas sil­nego wia­tru, gdy rozkładanie tkaniny na podłożu jest utrud­nione. Dodatkowe ząb­ki na kołku zapew­ni­a­ją sta­bil­ność i zabez­piecza­ją przed wysunię­ciem się z podłoża.Duża śred­ni­ca głów­ki kotew grun­towych zapew­nia solidne dociskanie mocow­anego pro­duk­tu do podłoża, co skutecznie zapo­b­ie­ga jego pod­nosze­niu i prze­suwa­niu. Ostre zakończenia koł­ka pozwala­ją na łatwe i bez­pieczne prze­cię­cie grubych warstw agrowłókniny czy maty szkółkarskiej, bez koniecznoś­ci uży­cia noża.

Cechy kotew:

  • zapew­ni­a­ją solidne przyle­ganie do podłoża mocow­anego mate­ri­ału, a także dłu­go­let­nie i wielo­razowe użytkowanie
  • są ostro zakońc­zone i posi­ada­ją dużą śred­nicę głów­ki co znacznie ułatwia wbi­janie ich w grunt
  • posi­ada­ją dodatkowe ząb­ki co skutecznie zabez­piecza wysunię­cie się z podłoża
  • są odporne na warun­ki atmos­fer­yczne – najlep­sza cena do jakoś­ci
Kotwa-RecBord-G-PIN-20

od: 0,54 brutto ( 0,44 netto )

- +
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem większej ilości sztuk, skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się
Przeznaczenie

Zastosowanie kotew:

  • w ogrodnictwie: do mocowania agrowłóknin, agrotkanin, folii oraz siatek do podłoża, idealne do mocowania osłony chroniącej rośliny przez mrozem
  • w budownictwie: do mocowania geowłóknin, geosiatek, folii oraz plandek do podłoża oraz do mocowania elementów wzmacniających skarpy i zbocza
Specyfikacja techniczna

Długość kotwy: 20,3 cm
Waga kotwy: 20 g

DARMOWY ZWROT do 14 dni

Wysyłka 24h

Produkty komplementarne

crossmenuarrow-right